اولین اجلاس بین المللی مکتب شهید سلیمانی
«شهید سلیمانی قهرمان جهانی مقاومت»

محورها:

1- اخلاق راهبردی در مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی؛ اخلاص و توکل به خدا
2. شهید سلیمانی؛ انس با قرآن و توسل به اهل بیت(ع)
3. شهید سلیمانی؛ ابعاد روحانی و اخلاق متعالی
4. شهید سلیمانی و ولایت مداری
2- انسجام بخشی دینی و راهبردی در مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی و کرامت انسان از نگاه اسلام
2. شهید سلیمانی و اتحاد ادیان الهی و حمایت از اقلیت‌های دینی
3. شهید سلیمانی و وحدت اقوام، نژادها و کشورها
4. شهید سلیمانی و جریان فراگیر مقاومت علیه استکبار
5. شهید سلیمانی و عرفان عملی و معنویت حماسی به عنوان گوهر ادیان
6. شهید سلیمانی و وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی
7. شهید سلیمانی و انسجام جریان‌های فکری و سیاسی در درون امت اسلامی
8. شهید سلیمانی و مبارزه با تفرقه‌ مذهبی، اندیشه تکفیر و فتنه داعش

3- مشارکت اجتماعی و قدرت مردم در مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی اسطوره محبوب جهانی
2. شهید سلیمانی و نگاه به مستضعفان جهان
3. شهید سلیمانی، خیزش و بیداری ملت ها
4. شهید سلیمانی و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی
5. مشارکت اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی
6. فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب شهید سلیمانی

4- الگوی حکمرانی مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی؛ مدیریت هوشمند و کارآمد
2. شهید سلیمانی و مواجهه با مخاطرات و بحران‌ها
3. شهید سلیمانی و رویکرد خدمت‌ مدارانه به مردم
4. شهید سلیمانی؛ مدیریت فرصت‌ها از دل تهدیدها
5. شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران و فرماندهان
6. شهید سلیمانی؛ تعامل یا تقابل با رقبا و دشمنان
7. شهید سلیمانی؛ فرماندهی و مدیریت جهادی

5- رسانه ها و مکتب شهید سلیمانی
1. بازنمایی ابعاد شخصیت شهید سلیمانی در رسانه‌ها
2. شبکه‎های اجتماعی و شهید سلیمانی
3. سانسور مکتب شهید سلیمانی در رسانه های غربی(دیکتاتوری رسانه های و برخوردهای دوگانه)
4. الگو های رسانه ای ترویج مکتب شهید سلیمانی
5. نشانه شناسی و نماد شناسی از سبک زندگی شهید سلیمانی

6- آموزه ‌های دفاعی- امنیتی مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی؛ دکترین‌ها ، آموزه‌ها و الگوهای دفاعی امنیتی
2. شهید سلیمانی و امنیت منطقه ای و فرامنطقه ای
3. شهید سلیمانی؛ دفاع متقارن و امنیت همه جانبه
4. شهید سلیمانی؛ امنیت پایدار مردم پایه ( نیرو های داوطلب)
5. شهید سلیمانی و جنگ اطلاعاتی
6. شهید سلیمانی؛ ارتقاء صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا و جهان

7- سیاست خارجی و نظم جدید جهانی از منظر مکتب شهید سلیمانی
1. شهید سلیمانی؛ رزمندگان بدون مرز و نهضت‌های آزادی‌ بخش و ضد استکباری
2. شهید سلیمانی؛ رویکردها و نظریات روابط بین‌الملل
3. شهید سلیمانی؛ تغییر موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا و جهان
4. شهید سلیمانی؛ آزادی قدس، مقابله با صهیونیسم، اشغالگری، نژادپرستی و تروریسم بین‌الملل
5. شهید سلیمانی؛ دیپلماسی عمومی، دیپلماسی نهضتی و نظریه مقاومت
6. شهید سلیمانی؛ افول هیمنه استکبار برای شکل‌گیری نظم جدید ¬جهانی و امت‌ سازی
7. نقش و جایگاه شهید سلیمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
8. نقش شهید سلیمانی در بیداری اسلامی

8- ابعاد حقوقی و بین المللی ترور شهید سلیمانی
1. بررسی ترور قهرمان مقاومت از منظر حقوق بین الملل (بشر، بشردوستانه، کیفری و مسئولیت بین المللی)
2. بررسی مواضع نهادهای بین المللی در خصوص ترور شهید سلیمانی( گزارشگران حقوق بشر و …)
3. ظرفیت های حقوقی و کیفری محاکم و مراجع بین المللی در مجازات آمران و عاملان ترور شهید سلیمانی
4. ظرفیت های محاکم ملی در رسیدگی حقوقی و کیفری ترور شهید سلیمانی
5. پیامدهای حقوقی و بین المللی ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق مسئولیت بین المللی
6. الزامات قانونگذاری ملی و مقررات مبارزه تروریسم( مطالعات تطبیقی)
7. اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی در پرتو حقوق بین الملل
8. حقوق و تکالیف دولت عراق در رسیدگی به ترور شهید سلیمانی

درباره ما

دبیرخانه اولین اجلاس بین المللی شهید سلیمانی با هدف ترویج و حفظ ارزشهای والای فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر جبهه استکبار جهانی، واکاوی مولفه ها و ابعاد مختلف اندیشه های شهید و همچنین شناسایی ظرفیت های علمی مرتبط با موضوع، با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و با محوریت دبیرخانه دائمی مجمع جهانی اهل بیت(ع)تشکیل گردیده است.

ارتباط با ما

شبکه های اجتماعی